Reizen - link naar website Reiswijs
klasgenoten - scholen, reunies, zoeken naar personen  - illu
bluelin2 r
schoolreunies - link naar index
scholen online - illu
oproep van klasgenoten - link naar index
scholenoverzicht - link naar index
linkpagina  - index
Terugblik geschiedenis - link naar site

reŁnie opgeven
 

oproep plaatsen
 

sitemap klasgenoten - link
classmates  -  explanation in english

Even
 terug in de tijd?

Kijk bij
Terugblik
 

| Noord-Brabant | Drenthe | Flevoland | Friesland | Gelderland | Groningen | Limburg |

|
Noord-Holland | Overijssel | Utrecht | Zeeland | Zuid-Holland  |

Nederlands IndiŽ

 
International schools

|
BelgiŽ | Duitsland | Nederlandse Antillen & Curacao | IndonesiŽ | Verenigd Koninkrijk

Rest van de wereld

|
Tweetalig onderwijs [tto] |

|
Internaten/Kostscholen/Pensionaten in Nederland |

Militaire opleidingen

Afkortingen / begrippen uit het onderwijs / veranderingen / wat verloren is gegaan

ALO  =  Academie voor Lichamelijke Oefening
Ambachtschool  =  in 1968 veranderd in Lagere Technische School
Armenschool
AOC  =  Agrarisch Opleidingscentrum
Bewaarschool. Later kleuterschool.
BBL  =  beroeps begeleidende leerweg (via het ROC)
BLO  =  Buitengewoon Lager Onderwijs
BO  =  basisonderwijs
BOL  =  beroeps opleidende leerweg (via het ROC)
BPV  =  beroeps praktijk vorming (via het ROC)
Buitenschool  =  Openluchtschool
BVE  =  beroeps- en volwasseneneducatie (het ROC-programma)
Franse school
Franse school voor meisjes
HAVO  =  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO  =  Hoger Beroepsonderwijs
HBS  -  Hogere Burgerschool /  Hoogere Burgeschool
HO  =  hoger onderwijs (verzamelnaam voor HBO en WO)
HTS  =  Hogere technische School
IHNO  =
HS  =  Huishoudschool
I LHNO  =  Individueel Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
I-VBO
  =  Individueel Voorbereidend beroeps Onderwijs
INAS  - 
IOBK  =  onderwijs aan het In Ontwikkeling Bedreigde Kind, later JRK en nu SBO
IVO  =  Individueel Voortgezet Onderwijs
JRK  =  Onderwijs aan het Jonge Risico Kind = nu SBO
Kapittelschool
Kathedraalschool
Kleine kinderschool
=  bewaarschool
Kleuterschool  =  sinds 1985 onderdeel van de basisschool
Kloosterschool
Kookschool
Kweekschool. Tegenwoordig PABO
Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen
[ontstaan in 18e eeuw]
Kwekeling  =  stagiaire
Lager Nijverheidsonderwijs voor Meisjes
LBO  =  Lager beroepsonderwijs
  =  nu VMBO
LDS  =  Lagere Detailhandelsschool  =  nu VMBO
LEAO  =  Lager Ekonomisch en Administratief Onderwijs. Nu VMBO
LHNO =  Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs. Nu VMBO
LNO  =  Lager Nautisch Onderwijs
LOM   =  school voor kinderen met Leer en Opvoedings Moeilijkheden
j
LS  =  Lagere School  -  heet nu Basisschool
LTS  =  Lagere Technische School [heet nu VMBO]
LWOO  =  leerwegondersteunend onderwijs
Matressenschool  =  bewaarschool
MAVO  =  Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs  = nu VMBO-T
MBO  =  Middelbaar Beroepsonderwijs
MDS  =  Middelbare Deatilhandelsschool  =  nu MBO
MEAO  =  Middelbaar Ekonomisch en Administratief Onderwijs
MLK  =  Moeilijk Lerende Kinderen. Nu SBO
MMS  =  Middelbare Meisjesschool
MO
  =  Middelbaar Onderwijs
Moeder-MAVO  =  dagonderwijs voor volwassenen
MTS  =  Middelbare Technische School
MULO  =  Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
Normaalschool  =  onderwijzersopleiding/kweekschool
Nutsschool
OBS  =  Openbare Basisschool 
OCenW =  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OLB  =  Opleiding voor Lichaamsverzorgende beroepen
OLS  =  Openbare Lager School
Openluchtschool = Buitenschool
Parochieschool
PABO  =  Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs
PCBS  =  protestant-christelijke basisschool
PO = primair onderwijs (verzamelnaam voor basis- en speciaal onderwijs)
ROC  =  Regionaal Opleidingscentrum
SBO  =  Speciaal Basis Onderwijs
Schipperschool/schipperscholen  =  in 1985 als naam verdwenen
TVWO  =  Tweetalig VWO
ULO  =  Uitgebreid Lager Onderwijs
VHBO  =  Vooropleiding Hoger beroepsonderwijs
VHMO  =  Voortgezet Hoger en Middelbaar Onderwijs
VBO
  =  Voorbereidend beroepsonderwijs  =  nu VMBO
VMBO  =  Voorbereidend Middelbaar en Beroepsonderwijs
VMBO-T  =  Theoretische Leerweg
VO  =  Voortgezet Onderwijs
VWO  =  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WO  =  wetenschappelijk onderwijs (universitair onderwijs)
Woonwagenschoo/woonwagenscholen  =  als naam in 1985 verdwenen
ZMLK  =  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Nu SBO


Basisschool  -  vanaf 1985
Franse scholen
Nadat in 1857 de vierde Wet op het lager onderwijs werd aangenomen, werden de scholen vervangen door scholen voor mulo.

Mammoetwet -  Wet op het Voortgezet Onderwijs - in periode 1963-1968  ingevoerd - levenswerk Minister Cals
Atheneum en HAVO kwamen in de plaats van de HBS en MMS en weerspiegelden de twee kanten van de H.B.S en M.M.S: voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs en eindonderwijs. Diverse onderwijstypen werden samengebracht in scholengemeenschappen die zo rond de tweeduizend leerlingen zouden moeten hebben


OnofficiŽle schoolnamen/schoolbenamingen

Freubelschool  =  kinderopvang, later kleuterschool
Spinazie-Academie  =  huishoudschool


Links/verwijzingen

 
Kwaliteitskaart Voortgezet onderwijs - Onderwijsinspectie

 
Schoolmuseum, Rotterdam, Nieuwemarkt 1a, Rotterdam, tel. 010 - 4045425
  The history of Education and Childhood - links and bronmateriaal over onderwijsgeschiedenis en geschiedenis kindertijd [Universiteit van Nijmegen].
  Bergisch Gladbach - schoolmuseum/Schulmuseum
 
De school Anno
Periodiek van de vereniging vrienden van het Nationaal Schoolmuseum
 
Deens Schoolmuseum
 
Het lager onderwijs in Groningen algemeen in 1836
 
Folmhusen [Ost-Friesland, Duitsland]
 
Roscheider Hof - Museum Trier - Nederlandse pagina
 
Saarlandische Schulmuseum - schoolmuseum
 
Scotland Street School - onderwijsmuseum

 

bluelin1 l

(C) 1996-2008-1219  -  Birchwood Studios