Reizen - link naar website Reiswijs
klasgenoten - scholen, reunies, zoeken naar personen  - illu
bluelin2 r
schoolreunies - link naar index
Drenthe Scholen online
oproep van klasgenoten - link naar index
scholenoverzicht - link naar index
linkpagina  - index
Terugblik geschiedenis - link naar site

reŁnie opgeven
 

oproep plaatsen
 

sitemap klasgenoten - link
classmates  -  explanation in english

Even
 terug in de tijd?

Kijk bij
Terugblik
 

abcdefghijklmnopqrstuvkeuze wxyz 

Voortgezet onderwijs in de provincie Drente/Drenthe

klik hier voor overzicht basisscholen provincie Drenthe

omhoog  a

Opening Ambachtschool Emmen - illu
Ambachtsschool voor Emmen en omstreken [1908 - ??]
Analistenschool, Emmen. Vanaf 1982 een HBO-opleiding.
Anke Weidemaschool, Assen
AOC Elema College, Assen / Eelde / Emmen [ Land- en tuinbouw ]
In 1990 gevormd en genoemd naar de grote landbouwvoorman Jakob Elema  -   zie
onderwijs in landbouwkunde. Per 1 augustus 1994 AOC Terra College.
AOC FMW   -   Frederiksoord, Meppel, en Wolvega
In 1990 gevormd door de Rijks Middelbare Landbouwschool te Meppel, de Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord en de Lagere Agrarische Scholen te Wolvega en Meppel (CBTB-school). Per 1 augustus 1994 AOC Terra College.
AOC Terra, Assen
AOC Terra, Eelde
AOC Terra, Emmen
AOC Terra MTuS, Meppel
Avondcollege Drenthe, Assen, Hoogeveen en Roden = Drenthe College

omhoog  b
omhoog  c

Carmelcollege Emmen   -   in 1992 ontstaan uit een fusie tussen het Katholiek Drents College [ met Mavo, Havo en Vwo en gesticht in 1959 ] en de RK LTS De Zuidoosthoek [ gesticht in 1958 ].
Christelijk Lyceum, Emmen [1949 -  ??
Christelijke Agrarische School, Meppel. Waarschijnlijk AOC Terra MTuS
Christelijk Gymanasium, Hoogeveen [ 1947 ]. In 1960 Menso Alting Lyceum.
Christelijke HBS , Emmen [ 1926 ]. Later Lyceum De Baander.
Christelijke HBS, Hoogeveen [ 1921 ?? ]. In 1960 Menso Alting Lyceum.
Christelijke MAVO Meppel. Wellicht Scholengemeenschap Dingstede .
Christelijke Scholengemeenschap Beilen, De Omloop 4, tel.: 0593 - 522819
CommerciŽle School, Eelde

omhoog  d

Dagcollege Drenthe, Assen / Hoogeveen / Roden ???
De Clinck, Emmen [ college voor christelijk mbo ] -  Deel De Clinck Groningen ???
De Erudiet, Assen [ Middelbaar Beroepsonderwijs ]. Opgegaan in
Noorderpoort College
De Esakker, Gieten (openbare mavo). Opgegaan in Dr. Nassau College
De Groene Driehoek, Hoogeveen (OSG)   -   opgegaan in
RSG Wolfsbos
De Nieuwe Veste [ SG ], Lokatie Linthorst Homanlaan, Coevorden
De Nieuwe Veste [ SG ], Lokatie Piet Heinstraat, Coevorden
De Nieuwe Veste [ SG ], Lokatie Van Heeckerenlaan, Coevorden
De Waezenburg, Grootegast [christelijk voortgezet onderwijs]   -   opgegaan in
RSG De Borgen
De Waezenburg, Roden [christelijk voortgezet onderwijs]   -   opgegaan in
RSG De Borgen
Zie
reuniesite De Waezenburg.
Dikkenberg, Hoogeveen   -   zie
RSG Wolfsbos
Dingstede, Meppel (CSG)  -   school voor Mavo, Havo en Atheneum.
Dr. Nassau College Penta, Industrieweg 3, Assen   -   bijna alle vmbo-opleidingen
Dr. Nassau College Quintus , Mr. Groen van Prinstererlaan 98, Assen
Onderwijsaanbod : Gymnasium, Technasium, Vwo en Havo
Dr. Nassau College, Esdoornlaan 2, Beilen   -   Juniorcollege
Op het Juniorcollege wordt onderwijs aangeboden voor de onderbouw van VWO tot VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO), klas 3 en 4 van het VMBO-t (theoretische leerweg) en VWO 3 en HAVO 3.
Dr. Nassau College, Stokleggingslaan 17, Gieten
Op de locatie in Gieten wordt onderwijs aangeboden voor de onderbouw van Vmbo-tk tot en met Vwo en voor klas 3 en 4 van het Vmbo-t (theoretische leerweg, voorheen Mavo).
Dr. Nassau College, Norg
Onderbouw plus klas 3 en 4 van het Vmbo-t (theoretische leerweg, voorheen Mavo).
Drenthe College [ ROC ]
Lokaties in Assen, Coevorden, Diever, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel, Ruinen en Steenwijk.
Drentsch Lyceum, Emmen. Ook wel Gemeentelijk Lyceum.

omhoog  e

Emmer Lyceum [ 1944 ].
Esdal College , Borger
Esdal College, Emmen.
Esdal College, Klazienaveen
Esdal College, Oosterhesselen

omhoog  f

Franse school, Coevorden   -   na 1857 MULO
Franse school, Meppel   -   na 1857 MULO
Franse school voor jongens, Assen   -   in 1820 opgericht   -   na 1857 MULO
Franse school voor meisjes, Assen   -   in  1821 opgericht   -   na 1857 MULO
Later als 'tweede afdeling' min of meer opgegaan in de Latijnse school (1825)

omhoog  g

Gemeentelijk Lyceum Emmen [ 6 september 1944 ]. In 1968 Gemeentelijke Scholengemeenschap.
Gemeentelijke Scholengemeenschap Emmen. In 1998 Esdalcollege.
Gereformeerde Mavo, Assen
Greijdanus College , Meppel

omhoog  h

Harm Smeenge, Hoogeveen   -   zie
RSG Wolfsbos
HBS Assen
HBS Emmen
[ Katholiek - van 1959 tot  ???]
Hendrik de Cockschool voor Gereformeerde Mavo, Meppel [1961 - ????]. Opgegaan in Greijdanus.
Het Griendtsveen, Hoogeveen [ christelijke mavo ]
Hogeschool Drenthe, Emmen/Meppel
Hondsrug College, Emmen
Hondsrug College, Schoonebeek

omhoog  i
omhoog  j
omhoog  k bl

KDC De Zuidoosthoek, Emmen  [ met Mavo, Havo en Vwo. Gesticht in 1959 ]. In 1992 Carmelcollege.
Katholiek Drents College, Valthermond
Katoliele HBS, Emmen [ 1959 ]
KLM Flight Academy, Eelde
Kohnstamschool, Assen. In 1992 Threant College. Nu Drenthe College

omhoog  l

Lagere Agrarische School [ met afdeling levensmiddelentechnologie ], Assen. Per 1990
AOC Elema College.
Lagere Agrarische School [ LAS ], Emmen en Paterswolde. Per 1990
AOC Elema College.
Lagere Agrarische Schook, Meppel (CBTB-school). Per 1990
AOC FMW
Lagere Agrarische Schook, Wolvega (CBTB-school). Per 1990
AOC FMW
Landbouwhuishoudschool, Emmen   -   in 1916 opgericht
Landbouwwinterschool, Meppel   -   1907 opgericht
Latijnse school, Assen   -    in de Rijks HBS opgenomen [ 1868 ]
LEAO Emmen
LHNO, Zuiderlaan, Meppel. Nu Regionale Scholengemeenschap Stad en Esch
LTS , Randweg, Meppel. Nu Regionale Scholengemeenschap Stad en Esch
Lyceum De Baander, Emmen. Na fusie
Hondsrug College

omhoog  m

Mavoschool, Zuidlaren
MBO-V, Hoogeveen
MEAO Emmen [1972 - ???]
Menso Alting College, Hoogeveen [ 1994 - Christelijke Scholengemeenschap ] In 2001 Roelof van Echten College.
Menso Alting Lyceum, Hoogeveen [ 1960 ]. In 1994 Menso Alting [ CSG ].
Middelbare Beroepsopleiding Inrichtingenwerk, Hoogeveen
Middelbare Detailhandelschool, Emmen
Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord. Per 1990
AOC FMW
MLS, Meppel.
MMS Assen
MMS Emmen
[ middelbare meisjesschool ]. Eind vijftiger jaren.
Morgenland College, Hoogeveen (mbo/vbo)
Mr. Harm Smeenge College, Hoogeveen
MTS Emmen [Middelbare Technische School van 1974 -

omhoog  n

Nassau College, Assen/Norg (OSG)
Nienoordcollege, Roden
Noordelijke kappersvakschool, Hoogeveen
Noorderpoort College, Assen

omhoog  o

Onderwijscentrum voor Land- en Tuinbouw, Eelde
Open Leercentrum, Emmen
Openbaar Lyceum, Westeinde, Meppel [ 1947 ]
Openbare Scholengemeenschap, Hoogeveen
Oversingelschool , Assen [huishoudschool].

omhoog  p

Pabo Meppel, Meppel
Park Dwingeland, Hoogeveen (chr. mavo)

omhoog  q

omhoog  r

Ravelijn, Coevorden [ACSG]  ???
Reestdal College, Zuideinde, Meppel. Heet nu Regionale Scholengemeenschap Stad en Esch
Regionale Scholengemeenschap, Coevorden
Regionale Scholengemeenschap, Ter Apel
Regionale Scholen Gemeenschap Stad en Esch, Diever
Regionale Scholen Gemeenschap Stad en Esch, Meppel
LocatieZuideinde, locatie Randweg, locatie Zuiderlaan
RK LTS De Zuidoosthoek, Emmen [ gesticht in 1958 ]. In 1992 Carmelcollege.
Roelof Van Echten College, Hoogeveen [ 2001 ]
RSG De Borgen, Kersenlaan16, Grootegast [ Woldborg  -  voor atheneum, havo en vmbo ]
RSG De Borgen , Waezenburglaan 55, Leek [ Lindenborg  -  lyceum voor gymnasium, atheneum, technasium en havo ]
RSG De Borgen, Waezenburglaan 51a, Leek [ Nijeborg  -  voor vmbo ]
RSG De Borgen, Waezenburglaan 51, Leek, [ Oldeborg  -  voor havo en vmbo ]
RSG De Borgen , Schoolstraat 1, Roden [ Esborg  -  voor praktijkonderwijs ]
RSG De Borgen, Roden [ Ronerborg  -  Daltononderwijs voor atheneum, havo en vmbo ]
Rijks HBS , Assen
Rijks Hoogere Burgerschool, Zuideinde, Meppel [ 1881 ]. Vanaf 1947
Openbaar Lyceum Meppel.
Zie ook
Stichting Vester [ oudste scholierenvereniging van Nederland ]
Rijkslandbouwschool Winterschool, Emmen
Rijksmiddelbare Land- en Tuinbouwschool in Emmen. Per 1990
AOC Elema College
Rijks Middelbare Landbouwschool, Meppel. In 1990
AOC FMW.
Rijkslandbouwwinterschool, Emmen
Rijksluchtvaartschool, Eelde. Heet nu de KLM Flight Academy.
Rijksscholengemeenschap Meppel, Zuideinde   =  opgegaan in Reestdal College

omhoog  s

Scholengemeenschap Lemschuur, Emmen
School voor Praktische Vroming, Roden
School voor vglo, Zuiderlaan, Meppel   -  in  tachtiger jaren Zuidrand
Sosa, Emmen
St. Franciscus ULO, Coevorden
Statenschool , Veldlaan. Emmen. Schoolgebouw is afgebroken.
Suydevelt College, Assen/Emmen/Hoogeveen

omhoog  t

Technisch College Drenthe, Emmen/Hoogeveen
Technische school , Meppel [ Randweg ]   -   Midden tachitger jaren 'Zuidrand'
Thorbecke Scholengemeenschap, Zalne
Threant College , Assen [Dalton mbo]. Nu Drenthe College

omhoog  u

ULO Coevorden'[ katholiek ]   -  opgericht in 1950  -  in 1972 opgegaan in RSG
UTS Emmen [Uitgebreide Technische School  van 1955 - 1974]. Veranderd in MTS Emmen

omhoog  v

Vechtdal College, locatie Homanlaan, Coevorden [CSG]
Veste, Coevorden [beroepsonderwijs]
VGLO Coevorden   -  in 1950 omgezet in
ULO.
Vincent van Gogh College, Assen (CSG)
Vincent van Gogh, Kloosterveen (CSG)
Vincent van Gogh,
Smilde [CSG]. Naam Smilde is veranderd in Middenveld en per 2000 in Midden-Drenthe.
Vrij School, Assen
Vrije School Meppel. Zie
reunie

omhoog  w

RSG Wolfsbos, Hoogeveen   -   openbare scholengemeenschap voor LWOO - VMBO - HAVO en VWO
Lokatie Dikkenberg, Lokatie Groene Driehoek, Lokatie Harm Smeenge

omhoog  x
omhoog  y
omhoog  z

Zuidrand , Meppel   -   Midden tachtiger jaren  -  1994 fusie met Reestdalcollege.

------------------------------------

Drents Landbouw Genootschap (DLG)
Genootschap ter bevordering van den landbouw in de provincie Drenthe   -   later DLG
 

bluelin1 l

(C) 1996-2008-1219  -  Birchwood Studios