Reizen - link naar website Reiswijs
klasgenoten - scholen, reunies, zoeken naar personen  - illu
bluelin2 r
schoolreunies - link naar index
Friesland Scholen online
oproep van klasgenoten - link naar index
scholenoverzicht - link naar index
linkpagina  - index
Terugblik geschiedenis - link naar site

reünie opgeven
 

oproep plaatsen
 

sitemap klasgenoten - link
classmates  -  explanation in english

Even
 terug in de tijd?

Kijk bij
Terugblik
 

abcdefghijklmnopqrstuvkeuze wxyz 

Voortgezet onderwijs in de provincie Friesland

klik hier voor overzicht basisscholen in de provincie Friesland

begin pagina  a

Aldlân [ OSG ], Jacob Botkeweg 3 , 8935 AB, Leeuwarden. Onderdeel OSG Piter Jelles.
Alg. Bijz. Scholengemeenschap voor Mavo Lbo, Leeuwarden
Ambachtschool Burg.Falkenaweg, Heerenveen. Nu de SBO Heerenveen.
Andreas College, Drachten. Opgegaan in CSG Liudger, locatie Raai.
Anna Maria van Schurman, Franeker [RSG]
AOC Friesland, Bolsward
AOC Friesland [ vmbo ], Buitenpost [ Gemeente Achtkarspelen ]
AOC Friesland , Drachten
AOC Friesland, Heerenveen
AOC Friesland, Leeuwarden
AOC Friesland, Sneek
AOC Terra, Wolvega
AVVO-school , Drachten [ lokatie De Venen - De Stoeken 1, 9202 NW Drachten ]. Nu Singelland.

begin pagina  b

Bogerman College, locatie Hemdijk, Sneek [ CSG ]
Bogerman College, locatie van Schouwenburgstraat, Sneek [ CSG ]
Bornego College, Heerenveen
Burgemeester Harmsma, Gorredijk

begin pagina  c

Carel van Roordaschool, Grou [ opgegaan in OSG Sevenwolden ].
Centrum Vakopleiding, Drachten [ Omloop 48 9201 CC ]. Onderdeel van
ROC Friese Poort.
Christelijk Gymnasium, Leewarden. Zie
Beyers Naudé.
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé , Leeuwarden
Christelijke Hogeschool Noord-Nederland [ CHN ], Leeuwarden [ Rengerslaan 8, 058-2441441 ]. Nu Stenden Hogeschool
Christelijk Voortgezet Speciaal Onderwijs, Drachten. Zie
Liudger.
Christelijk Vormingsinstituut Mounehiem, Dokkum. Opgegaan in
AOC Friesland
Christelijke Hogeschool Nederland, Leeuwarden ?
Christelijke LTS Burg.Falkenaweg, Heerenveen [ 1977 - ?? ]. Nu het Bornego College.
Christelijke Middelbare Technische School, Sneek
Christelijke Technische School, Rondweg west, Dokkum
Christelijke Technische School, Sneek. CTS.
CIOS Herenveen
Comenius, Cornelis Trooststraat, Leeuwarden (CSG)
CSG Liudger, Locatie Raai, Raai 200, 9202 HX, Drachten, Tel.: 0512 305700
CSG Liudger, Locatie De Ring, De Ring 6, 9202NW Drachten, Tel.: 0512 513836
CSG Liudger , Locatie Splitting, Splitting 63, 9202LD Drachten, Tel.: 0512 305700
CSG Van Schurman, Franeker

begin pagina  d

d'Oude Weg, Drachten
De Bręge, Egelantierstraat 88, 8924 EP Leeuwarden. Afdeling voor praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles.
De Donger, Dokkum [ CSG voor beroepsonderwijs ]
De Flecht, J.D de Vriesstraat, Tytsjerksteradiel - Burgum [ Christelijke MAVO ]
De Friese Wouden, Drachten [asg]
De Krijtenburg, Vlieland
De Leijen, Drachten [ OSG ]
De Rank, Klokhuislaan 4, 9201JE Drachten, Tel.: 0512 515972. PCVG Speciaal Onderwijs.
De Rank, Schuttersveld 60, 9202HB Drachten, Tel.: 0512 547446. Leerweg Zorg.
De Uiterdijken, Leeuwarden [ scholengemeenschap vbo ]
De Werf, Drachten
Dockingacollege - locatie Rondweg, Dokkum
Dr. J. Hoferschool, Brandemeer, Leeuwarden. Nu CSG Comenius
Drachtster Lyceum, Drachten.

begin pagina  e

Eben Haëzer, Drachten

begin pagina  f

Flevo Poort College, Drachten
Friese Poort, Dokkum [ ROC ]
Friese Poort College , Drachten. Nu ROC Friese Poort.
Friese Poort, Leeuwarden {ROC}
Friese Poort, Sneek [ROC]
Friesland College, Drachten/Leeuwarden

begin pagina  g

Gaasterland, Balk [SG]
Gomarus College , Eikesingel 62, 9203NZ Drachten, Tel.: 0512 515207. Gereformeerd Voorthezet Onderwijs.
Groen van Prinsterer MAVO, Leeuwarden
Gijsbert Japicx College, Bolsward
Gymnasium, Leeuwarden

begin pagina  h

Handelsavondschool, Leeuwarden
HAVO Leek
HBS, Bolsward
HBS Heerenveen,  Heerenveen
Huishoudschool, Akkrum [opgegaan in OSG Sevenwolden]. .

begin pagina  i

Ichthus College, Drachten. Opgegaan in CSG Liudger, locatie Raai.
ICT Lyceum, Leeuwarden
Iepenbiere MAVO, Akkrum [opgegaan in OSG Sevenwolden}.
Imo Avondschool, Leeuwarden
Inspecteur Boelensschool, Schiermonnikoog

begin pagina  j

J.J. Boumannschool, Dokkum

begin pagina  k bl

KMBO-Streekschool Friesland, Leeuwarden

begin pagina  l

Lauwers (Andreas), Drachten
Lauwers College, Buitenpost [ vmbo, havo, vwo en gymnasium ].
Lauwers College, Grijpskerk
Lauwers College, Kollum
Lauwers College, Surhuisterveen
LDS - Detailhandelschool Hemdijk, Sneek [nu Bogerman College ].
L.E.A.O., Drachten
Leeuwarder Stedelijk Gymnasium , Leeuwarden
Linde College, Wolvega
Liudger, Drachten. Opgegaan in CSG Liudger, locatie Raai.
LTS, Harlingen
Lyceum Drachtster, Drachten
Lyceum Oostergo, Dokkum

begin pagina  m

Magister Alvinus, Sneek (RSG)
Maria Louise, Drachten [ huishoudschool ].
Marne College, Bolsward
Mavo, Dokkum
Mavo, Drachten
MAVO Leek.
Mavo Rehoboth, Drachten
MBO College, Drachten
Middenstandsavondschool, Drachten
Mplooi , Julianalaan 99, 8931 AH  Leeuwarden. Op Mplooi kunnen leerlingen na de onderbouw instromen met een vmbo-k of –t niveau. Ze stromen in het derde jaar vmbo-k/t in. Leerlingen kunnen op Mplooi binnen 5 jaar een mbo-niveau 4 diploma halen. Uiteindelijk doel hiervan is om leerlingen sneller door te laten stromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Ontwikkeld door Piter Jelles en het Friesland College.
M.S.V.S. Harlingen
MULO, Drachten
MULO, Oosterstreek
Muziekschool, Dokkum
Muziekschool Con Spirito, Bolsward
Muziekschool Fryslan Sud West, Bolsward

begin pagina  n

Nienoordcollege, Leek
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Noordzee College, Harlingen
Nijehove College, Leeuwarden

begin pagina  o

Onderwijscentrum De Wouden, Drachten
Openbare Schippersschool, Leeuwarden.
Opleiding docent drama, Leeuwarden.
Oostergo, Dokkum [CSG]
OSG Mid-Fryslân [opgegaan in OSG Sevenwolden].


begin pagina  p

Piter Jelles [ osg ]. 9 locaties in Leeuwarden, 1 in Kollum, 1 in Dokkum en 1in Sint Annaparochie.
Piter Jelles Dalton , Parklaan 1, 9103 ST Dokkum
Piter Jelles Gymnasium Leeuwarden. Voorheen Stedelijk Gymnasium Leeuwarden.
De historie van de school voert terug naar het jaar 1525. De school is vernoemd naar Piter Jelles Troelstra. Zie ook
Leeuwarder Gymnasiasten Club.
Piter Jelles !mpulse, Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum. Op !mpulse kunnen leerlingen met een vmbo-t, havo of vwo-advies instromen.
Piter Jelles !mpulse , Archipelweg 135, 8921 VX  Leeuwarden. Op !mpulse kunnen leerlingen met een vmbo-t, havo of vwo-advies instromen.
Piter Jelles ISK, Nijlansdyk 122, 8931 GN Leeuwarden. Onderwijs aan asielzoekers en andere allochtone leerlingen in de regio Leeuwarden.
Piter Jelles Junior, Egelantierstraat 86, 8924 EP Leeuwarden. Onderbouwlocatie naast sportcomplex Het Kalverdijkje.
Piter Jelles Montessori,Douwe Kalmaleane 2, 8915 HA Leeuwarden. Opleiding vmbo-t, havo en vwo.
Piter Jelles Nijlân , Prinsessenweg 4, 8931 EG Leeuwarden. De school specialiseert zich in de bovenbouw van het vmbo, klas 3 en 4.
Piter Jelles St. Annaparochie, Hartman Sannesstraat 7 en 8, 9076 EB. Basisvorming vmbo, havo en vwo. Na de basisvorming kunnen alleen vmbo-t leerlingen op de school verder werken naar het diploma. Overige leerlingen stromen door naar Piter Jelles Nijlân, Piter Jelles Aldlân of Piter Jelles Montessori.
Praktijkschool Sneek . Werkt samen met de Zuiderpoort, de christelijke school voor praktijkonderwijs.

begin pagina  q
begin pagina  r

Raai (Ichthus), Drachten
ROC Friese Poort, Locatie Leidijk 49, 9202TW Drachten, Tel.: 0512 585777
ROC Friese Poort, Locatie, Wetterwille 68, 9207BK Drachten, Tel.: 0512 545872
Rijks.H.B.S. Leeuwarden, Zaailand, Leeuwarden [R.H.B.S.]
Rijks HBS,  Harlingen

begin pagina  s

Scholengemeenschap voor Beroepsvoorbereidend Onderwijs, Heerenveen [SBO]
Scholengemeenschap De Waezenburg, Leek
Scholengemeenschap voor Leao en Lmo, Drachten
School voor Rijn-, Binnenvaart en de Kustvaart, Harlingen. Zie  speciale website
Sevenwolden, Akkrum [OSG].
Sevenwolden, Grouw [OSG].
Sevenwolden, Heerenveen [OSG]
o  locatie Buitenbaan  -  onderbouwlocatie, VMBO t/m Gymnasium [ Bijzonder: Jenaplanstroom ]
o  locatie De Compagnie  -  Praktijk Onderwijs (PrO)
o  locatie VMBO Plein  -  bovenbouwlocatie alle VMBO-richtingen
o  locatie Fedde Schurerplein  -  bovenbouwlocatie Havo, Atheneum en Gymnasium
Sevenwolden, Joure [OSG]
Simon Vestdijk, Franeker [RSG]
Simon Vestdijk, Harlingen (RSG)
Singelland, Drachten [OSG]
Singelland - locatie De Splitting, Drachten [OSG]
Singelland, Surhuisterveen [OSG]
Slauerhoff College, Dokkum/Leeuwarden
Splitting (De Werf - LEAO/LMO), Drachten
Stationsweg (Rehoboth), Drachten
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden. Zie Piter Jelles Gymnasium.
Stedelijke Scholengemeenschap, Leeuwarden
Stellingwerf College - De Muijnhorn, Oosterwolde
Stenden Hogeschool

begin pagina  t

't Hunnighouwersgat, Midsland [ULO]
Technische School, Bolsward
Titus Brandsma, Bolsward [RKSG]
Trias College, Dokkum/Leeuwarden

begin pagina  u

Ubbe van Houten , Sint Annaparochie. [ CSG ]

begin pagina  v

V.G.L.O., Drachten
Van Hall Instituut, Leeuwarden

begin pagina  w

Willem Kroeze[ MAVO ?? ], Waskemeer  -  
Liudger ??
Woudhoven College, Drachten [ v. Haersmasingel 37 9201 KN  ].
OSG Singelland

begin pagina  x
begin pagina  y
begin pagina  z

Zuyderzee College  -  De Rien, Lemmer [SOVO]
Bestaat uit Zuyderzee College Lemmer, Junior College Emmeloord, Senior College Emmeloord vmbo, Senior College Emmeloord havo-vwo

--------

Fricolore 
Fricolore wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Friesland, de Noord-Oost Polder, Urk en de Kop van Overijssel.
De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.
 

bluelin1 l

(C) 1996-2009-0110  -  Birchwood Studios