Reizen - link naar website Reiswijs
klasgenoten - scholen, reunies, zoeken naar personen  - illu
bluelin2 r
schoolreunies - link naar index
oproep van klasgenoten - link naar index
scholenoverzicht - link naar index
linkpagina  - index
Terugblik geschiedenis - link naar site

reŁnie opgeven
 

oproep plaatsen
 

sitemap klasgenoten - link
classmates  -  explanation in english

Schoolvakanties

Wie kinderen tussen vijf en zestien jaar mee wil nemen op vakantie, houdt zich - volgens de leerplichtwet - aan de schoolvakanties [voor vrijstellingen: zie Leerplicht].

Voor de korte vakanties vraagt u de data bij de school, want scholen bepalen die zelf; wel gaan ze vaak uit van de adviesdata.

Voor de zomervakantie bepaalt de minister de data, althans - voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs (maar niet voor het middelbaar beroepsonderwijs).

Terwille van de vakantiespreiding [reisindustrie] zijn zij verschillend voor de regio's Noord, Midden en Zuid.

In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs geeft Toerisme Recreatie Nederland een folder Schoolvakanties 2002-2008 uit.

De folder geeft naast vakantietips een overzicht van de schoolvakanties per regio in Nederland. Schoolvakanties 2002-2008 is gratis verkrijgbaar bij alle ANWB-kantoren, VVV-kantoren, ANVR-reisbureaus en de Postbus 51 Infolijn, 0800 - 8051. Op dit nummer kun je ook terecht voor andere vragen.

Zie verder de pagina met schoolvakanties van het Ministerie OCenW zelf.

 

Even
 terug in de tijd?

Kijk bij
Terugblik
 

bluelin1 l

(C) 1996-2003-0930  -  Birchwood Studios