Reizen - link naar website Reiswijs
klasgenoten - scholen, reunies, zoeken naar personen  - illu
bluelin2 r
schoolreunies - link naar index
oproep van klasgenoten - link naar index
scholenoverzicht - link naar index
linkpagina  - index
Terugblik geschiedenis - link naar site

reŁnie opgeven
 

oproep plaatsen
 

sitemap klasgenoten - link
classmates  -  explanation in english

Even
 terug in de tijd?

Kijk bij
Terugblik
 

ReŁnie Jan Backx

Het is al weer vijf jaar terug dat we onze laatste reŁnie hielden.  Het wordt weer tijd om elkaar eens te zien en te horen hoe de vlag er bij staat. Wat doe je nu voor werk en hoe ziet je leven er tegenwoordig uit. Verschoon je al luiers, ben je al opa of oma, of ben je druk bezig een carriŤre op te bouwen in de transportwereld? Of ben je helemaal van beroepsrichting veranderd?

Om al deze dingen te bepraten met je oud-leraren en oud-medeleerlingen nodigen wij je uit voor de reŁnie op vrjdag 17 november 2000 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Wij stellen je aanwezigheid zeer op prijs. De toegangsprijs voor deze avond is gesteld op f 10.- (contant te voldoen bij de voordeur)

In je werkkring zal je ongetwijfeld mensen tegenkomen die ook op de Jan Backx hebben gezeten. Laat hen weten dat er een reŁnie is en zorg ervoor dat zij zich aanmelden. Aanmelden zal bij voorkeur via  E-mail verlopen
(wijnen@stc-r.nl) en vermeld hierbij in ieder geval:
 
1. naam (bij vrouwen meisjesnaam) en volledig adres
2. het jaar, waarin je examen hebt gedaan en
3. het beroep dat je tegenwoordig uitoefent.
 
Mocht je geen E-mail hebben, dan gaarne schriftelijk Jan Backx, Japarastraat 4, 3029 NA Rotterdam. Laat ons zo snel mogelijk (in ieder geval voor 3 november 2000) weten of je aanwezig zult zijn.
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op vrijdag 17 november 2000!!
 
Namens de reŁniecommissie,
H.van Wijnen


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(meisjes)Naam:...............................................................................

Examenjaar:............................

Adres:....................................................................................................

Tel.nr:....................................

Postcode + Woonplaats:................................................................   zal op 17 november a.s.  de reŁnie bijwonen.

 
Huidig beroep:...............................................................

Geboortedatum: ..................................
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

bluelin1 l

(C) 1996-2006-1101  -  Birchwood Studios