link naar Reiswijs
link naar indexpagina  klasgenoten
bluelin2 r
button overzicht reŁnies
button oproep klasgenoten
button index scholen
button  link-pagina
button link naar Terugblik

reŁnie opgeven
 

oproep plaatsen
 

link naar site map

SMS > EINDEXAMEN

Examenuitslagen via SMS
De goede antwoorden op meerkeuze vragen zijn geschikt om via sms (*) te worden verzonden. Nadat de informatie over de uitwerkingen door het CITO is gepubliceerd, zullen wij deze doorzenden naar leerlingen die zich bij ons hiervoor hebben opgegeven. Hiervoor worden geen kosten berekend. De snelheid waarmee deze berichten worden ontvangen is mede afhankelijk van het CITO en de verwerkingssnelheid van de smscentrales van de telecom bedrijven.

De site Eindexamen.com nodigt je uit om in het invoerscherm SMS aan te geven voor welke vakken je deze service wenst. Voor niets gaat alleen de zon op, dus moet je niet gek opkijken als je naast de uitslag soms ook een bedrijfsnaam te zien zal krijgen.


-------------------------
(*)  SMS staat voor Short Message Service [Korte Berichten Service]. Het is een dienst van je gsm-provider. Met je gsm-telefoon en via diverse websites kun je korte berichtjes sturen naar andere gsm-telefoons en/of naar bedrijven met sms-centrales.
 

bluelin1 l

(C) 1997-2000 Birchwood Studios